Gatejuristen - Et alternativt rettshjelpstiltak

Gatejuristen yter gratis juridisk bistand til rusavhengige og rusavhengige under rehabilitering. Vi er et tilbud til rusavhengige i hele Nord-Norge. I tillegg arbeider vi rettspolitisk for rettslige og politiske reformer, bidrar til forskning angående målgruppens behov, samt skolering av jurister på helse- og sosialrettens område. Gatejuristen jobber også med informasjon til klienter og pårørende og andre som jobber for og med rusavhengige.

Gatejusristen i Tromsø har for tiden to ansatte. I tillegg har vi flere jurister i arbeidspraksis. Vi er avhengig av frivillig arbeidskraft og knytter hovedsaklig til oss jurister som frivillige medarbeidere. Vi har de siste to årene også hatt jussstudenter i praksis.

Gatejuristen tar inn saker på kontoret vårt i Veitasenteret 5. etg. hver mandag - fredag fra kl 08:00 - 15:45. Vi har også oppsøkende saksmottak hver tirsdag i Grønnegata 103 klokken 12.00-14.00 og hver torsdag hos Kirkens Bymisjon i Parkgata 22 klokken 17.00-19.00.